sevgi ile ilgili sözler

2008-04-25 22:52:00
 • Bir şeyi çok sevmek, insanı o şeye karşı kör ve sağır yapar. HZ. MUHAMMED
 • Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. PASCAL
 • Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek kadar alçaklık olur. ANTON ÇEHOV
 •  Amaç, sevgi uğruna ölmek değil, uğrunda ölünecek sevgi bulmaktır. SHAKESPEARE
 •  Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. SCHİLLER
 •  Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. CENAP ŞAHABETTİN
 • Nasıl kafa sayısı kadar düşünce çeşidi varsa, kalb sayısı kadar da sevgi çeşidi var demektir. LEO TOLSTOY
 • Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması. SİGMUND FREUD
 • Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere mahsustur. ALPHONSE DE LAMARTİN
 • Sevgin yoksa dost arama. ŞADİ ŞİRAZİ
 • Sevgi bir inanç davranışıdır. İnancı az olanın sevgisi de azdır. ERİCH FROMM
 • Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. YAHYA B. MUAZ
 •  Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. CORNEİLLE
 •  Kalpler silahla değil, sevgi ve yüksek gönüllülükle yenilirler. SPİNOZA
 •  Sevmek acı çekmektir, sevmemekse ölmek.. ARİSTOTELES
 • Sevgi her zaman karşılık görür, kin de.. DOSTOYEVSKİ Hiç kimse, hiçbir zaman çok sevildiğinden yakınmamıştır. LEO TOLSTOY
 •  Sevilmeden sevmekten daha feci bir şey yoktur. TURGENYEV
 • İnsan sevilmeyince bayağılaşıverir. VİCTOR HUGO
 •  Kendini sevenin rakibi olmaz. BENJAMİN FRANKLİN
 •  Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktır. SPİNOZA
 •  İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun müddet bağlı kalırız. LA ROCHEFOUCAULD
 • Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır. BALZAC
 •  Sevmemek elimizde olmadığı gibi, ölünceye dek sevmek de elimiz de değil. LA BRUYERE
 • Sevmek birbirine değil, birlikte aynı noktaya bakmaktır. EXUPERY

24
0
0
Yorum Yaz